รับติดตั้งและจำหน่ายตู้สาขาโทรศัพท์ PABX ยี่ห้อ NEC, PANASONIC, FORTH
พร้อมบริการตรวจเช็คระบบโทรศัพท์และเดินสายโทรศัพท์, สายแลน

140693

โปรโมชั่น

 

1.โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic kx-tes 824 ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน
ราคา 11,500 บาท

 • ตู้สาขาโทรศัพท์ TES 824 3 สายนอก 8 สายใน 1 ตู้
 • เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC รุ่น KX-T7730X 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้ารับประกัน 1 ปี

2.โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic kx-tes 824 ขนาด 5 สายนอก 16 สายใน
ราคา 15,350 บาท

 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ TES 824 3 สายนอก 8 สายใน 1 ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-TE82480X (การ์ดสำหรับ 2 สายนอก 8 สายใน) 1 การ์ด
 • เครื่อง โทรศัพท์ PANASONIC รุ่น KX-AT7730X 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้ารับประกัน 1 ปี

3.โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic kx-tes 824 ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน
ราคา 17,910 บาท

 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ TES 824 3 สายนอก 8 สายใน 1 ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-TE82483E (การ์ดสำหรับ 3 สายนอก 8 สายใน) 1 การ์ด
 • เครื่อง โทรศัพท์ PANASONIC รุ่น KX-AT7730X 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้ารับประกัน 1 ปี

4. โปรโมชั่นตู้สาขาโทรศัพท์ Panasonic kx-tes 824 ขนาด 8 สายนอก 24 สายใน
ราคา 21,930 บาท

 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ TES 824 3 สายนอก 8 สายใน 1 ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-TE82483E (การ์ดสำหรับ 3 สายนอก 8 สายใน) 1 การ์ด
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-TE82480E (การ์ดสำหรับ 2 สายนอก 8 สายใน) 1 การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ PANASONIC รุ่น KX-AT7730X 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและภาษีมูลค่าเพิ่ม สินค้ารับประกัน 1 ปี

5. ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน
ราคา 25,000 บาท

 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 2 ดิจิตอล 1 ตู้
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543 ฟรี 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติด ตั้งและโปรแกรมระบบ สินค้ารับประกัน 1 ปี

6.ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 6 สายนอก 32 สายใน
ราคา 29,194 บาท

 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 2 ดิจิตอล 1 ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-NS5174X 16 SLT WITH CALLER ID 1 การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543 ฟรี 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ สินค้ารับประกัน 1 ปี

7.ตู้ สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS300BX ขนาด 6 สายนอก 48 สายใน
ราคา 43,439 บาท

 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 2 ดิจิตอล 1 ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-NS5174X 16 SLT WITH CALLER ID 1 การ์ด
 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 320 BX ขนาด 16 สายใน 1 ตู้
 • การ์ดเชื่อมตู้ KX-NS5130X 1 การ์ด
 • เครื่อง โทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543 ฟรี 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ สินค้ารับประกัน 1 ปี

8. ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 12 สายนอก 32 สายใน
ราคา 34,710 บาท

 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 2 ดิจิตอล 1 ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-NS5174X 16 SLT WITH CALLER ID 1 การ์ด
 • การ์ด โทรศัพท์ KX-NS5180X 6 CO WITH CALLER ID 1 การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543 ฟรี 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ สินค้ารับประกัน 1 ปี

9.ตู้สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 12 สายนอก 48 สายใน
ราคา 48,333 บาท

 • ตู้ สาขาโทรศัพท์ PANASONIC KX-NS 300 BX ขนาด 6 สายนอก 16 สายใน 2 ดิจิตอล 1 ตู้
 • ตู้สาขาโทรศัพท์ สำหรับขยาย KX-NS320 ขนาด 16 สายภายใน 1 ตู้
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-NS5174X 16 SLT WITH CALLER ID 1 การ์ด
 • การ์ดโทรศัพท์ KX-NS5180X 1 การ์ด
 • การ์ดเชื่อมตู้ KX-NS5130X 1 การ์ด
 • เครื่องโทรศัพท์ ดิจิตอล KX-DT 543 ฟรี 1 เครื่อง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าติดตั้งและโปรแกรมระบบ สินค้ารับประกัน 1 ปี

 

 


03 มีนาคม 2566

ผู้ชม 414 ครั้ง

Engine by shopup.com